Hop til hovedindholdet

DJ Kreds 6 Nordjylland

Kredsgeneralforsamling 2023 i Dansk Journalistforbund kreds 6


Dato og tid

Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 18:00 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 27. februar 2023 kl. 12:00

Sted

U3z Cafe Aalborg Vandrehjem, Skydebanevej 50, 9000 Aalborg U3z Cafe Aalborg Vandrehjem
Skydebanevej 50
9000 Aalborg

Kredsgeneralforsamling 2023 i Dansk Journalistforbund kreds 6


Arrangementsbeskrivelse

I henhold til lovene for DJ´s kredse indkaldes der hermed til ordinær kredsgeneralforsamling 2023 i DJ`s Kreds 6 Nordjylland.

Generalforsamlingen holdes på BBBB Vandrehjem, Skydebanevej 50, 9000 Onsdag 1. marts 2023 kl. 18.00.

Generalforsamlingen indledes med middag. Omkring kl. 20, når generalforsamlingen formentlig er afsluttet, serveres kaffe og lagkage.

Af hensyn til denne middag tilmelding via link på kredsens hjemmeside: www.djkreds6.dk 

senest fredag d. 24. februar 2023 kl. 12.00

Invitation med link udsendes i separat nyhedsbrev, samt offentliggøres på kredsens hjemmeside og Facebook side.

Tilmeldingen skal angive, om man deltager i middagen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens/bestyrelsens beretning, herunder indlæg ved DJ´s næstformand Allan Boye Thulstrup

3. Kredsens regnskab.

4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer

a. Valg af kredsformand. Torben Duch Holm er villig til genvalg.

b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Betina Fleron, Kristian Gull Petersen og Jesper Hansen er på valg. De er villige til

genvalg.

c. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Emma Fjordbak, Amal Guerdali og Flemming Leth

d. Valg af to revisorer. Bente Bjørn og Tommy Hald er på valg.

e. Valg af revisorsuppleant. Karin Pedersen er på valg.

f. Valg af to medlemmer til Maren komiteen, Søren Wormslev og Anne Falck er på valg

6. Fastsættelse af kredskontingent. Kresbestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2023-2024.

7. valg af to delegerede plus suppleanter til arbejdsløshedskassens generalforsamling.

8. eventuelt

 Maren festen er i 2023 fredag d. 31. marts kl 18.00 på San Giovanni i Aalborg .

Medlemmer, der har forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4. skal sende sådanne til

kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Det kan se pr. post til Torben Duch Holm, Mastruphøj 101, 9530 Støvring, eller på mail til: duch1902@gmail.com

Med venlig hilsen på kredsbestyrelsens vegne

Torben Duch Holm, kredsformand

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

DJ Kreds 6 Nordjylland
Tlf: +45 29727731
djkreds6@gmail.com

Kontaktinformation til arrangør

DJ Kreds 6 Nordjylland
Tlf: +45 29727731
djkreds6@gmail.com