Hop til hovedindholdet

DJ Kreds 6 Nordjylland

Ordinær kredsgeneralforsamling 2021 i DJ`s Kreds 6 Nordjylland.


Dato og tid

Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 18:00 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 14. juni 2021 kl. 10:00

Sted

U3z Cafe Aalborg Vandrehjem, Skydebanevej 50, 9000 Aalborg U3z Cafe Aalborg Vandrehjem
Skydebanevej 50
9000 Aalborg

Ordinær kredsgeneralforsamling 2021 i DJ`s Kreds 6 Nordjylland.


Arrangementsbeskrivelse

I henhold til lovene for DJ´s kredse indkaldes der hermed til ordinær kredsgeneralforsamling 2021 i DJ`s Kreds 6 Nordjylland. 

Generalforsamlingen forventes afviklet på BBBB Vandrehjem, Skydebanevej 50, 9000 onsdag 16. juni kl.18.

Generalforsamlingen indledes med middag.
(Generalforsamlingen afvikles med forbehold for Corona restriktioner, og hvad der tillades på tidspunktet). 

 

Af hensyn til denne middag udbedes tilmelding via link på kredsens hjemmeside: www.djkreds6.dk

senest søndag 13. juni 2021 kl. 12.00 

Invitation med link udsendes i separat nyhedsbrev, samt offentliggøres på kredsens hjemmeside og Facebook side.

Tilmeldingen skal angive, om man deltager i middagen

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens/bestyrelsens beretning, herunder eventuelt indlæg ved DJ´s formand Tine Johansen 
 3. Kredsens regnskab. 
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 
 6. Valg af kredsformand 
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer  
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 9. Valg af to revisorer 
 10. Valg af revisorsuppleant 
 11. Valg af 1 medlem til Maren-komiteen samt tre suppleanter.
 12. Fastsættelse af kredskontingent. Kresbestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2021-2022. 
 13. Eventuelt 

 

Medlemmer, der har forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4. skal sende sådanne til

kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Det kan se pr. post til Torben Duch Holm, Mastruphøj 101, 9530 Støvring, eller på mail til:

duch1902@gmail.com 

Med venlig hilsen på kredsbestyrelsens vegne 

Torben Duch Holm, kredsformand

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >