Hop til hovedindholdet

DJ Kreds 6 Nordjylland

Kredsgeneralforsamling 2022 i Dansk Journalistforbund kreds 6


Dato og tid

Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 18:00 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 28. februar 2022 kl. 12:00

Sted

U3z Cafe Aalborg Vandrehjem, Skydebanevej 50, 9000 Aalborg U3z Cafe Aalborg Vandrehjem
Skydebanevej 50
9000 Aalborg

Kredsgeneralforsamling 2022 i Dansk Journalistforbund kreds 6


Arrangementsbeskrivelse

I henhold til lovene for DJ´s kredse indkaldes der hermed til ordinær kredsgeneralforsamling 2022 i DJ`s Kreds 6 Nordjylland.

Generalforsamlingen holdes på BBBB Vandrehjem, Skydebanevej 50, 9000 Onsdag 2. marts 2022 kl. 18.00. (Der tages forbehold for Corona restriktioner, og hvad der tillades på tidspunktet).

Generalforsamlingen indledes med middag. Omkring kl. 20, når generalforsamlingen formentlig er afsluttet, serveres kaffe og lagkage.

Af hensyn til denne middag tilmelding via link på kredsens hjemmeside: www.djkreds6.dk senest fredag d. 28. februar 2022 kl. 12.00
Invitation med link udsendes i separat nyhedsbrev, samt offentliggøres på kredsens hjemmeside og Facebook side.

Tilmeldingen skal angive, om man deltager i middagen
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens/bestyrelsens beretning, herunder indlæg ved DJ´s formand Tine Johansen
3. Kredsens regnskab.
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Valg, herunder suppleanter og revisorer
a. Valg af kredsformand. Torben Duch Holm er villig til genvalg.
b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen og Birgitte Sonne Kristensen er på valg. De er villige til genvalg.
c. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Emma Fjordbak, Amal Guerdali og Flemming Leth
d. Valg af to revisorer. Bente Bjørn og Tommy Hald er på valg.
e. Valg af revisorsuppleant. Karin Pedersen er på valg.
f. Valg af 1 medlem til Maren komiteen, Karin Mette Petersen er på valg
6. Fastsættelse af kredskontingent. Kresbestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2022-2023.
7. Eventuelt a. Maren festen er i 2022 fredag d. 11. marts kl 18.00 på San Giovanni i Aalborg (der tages forbehold for Corona restriktioner, og hvad der tillades på tidspunktet).

Medlemmer, der har forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4. skal sende sådanne til kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Det kan se pr. post til Torben Duch Holm, Mastruphøj 101, 9530 Støvring, eller på mail til: duch1902@gmail.com

Med venlig hilsen på kredsbestyrelsens vegne Torben Duch Holm, kredsformand

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >